Na jakiej zasadzie działają staże płatne i bezpłatne?

Absolwenci szkół zazwyczaj rozpoczynają karierę zawodową od stażu. Daje on możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia, a jednocześnie pomaga uzupełnić lukę w CV i nawiązać znajomości branżowe. Staże najogólniej można podzielić na płatne oraz bezpłatne. Czym charakteryzują się jedne i drugie?

Staż bezpłatny – czy jest legalny?

Najwięcej wątpliwości wśród młodych osób budzi kwestia odbycia bezpłatnego stażu. Charakteryzuje się on tym, że stażysta nie otrzymuje wynagrodzenia, choć zwykle finansowany jest na przykład przejazd do miejsca zatrudnienia. Staż bezpłatny jest zgodny z obowiązującym prawem, jednak w czasie jego trwania stażysta nie powinien mieć przydzielonych konkretnych obowiązków.

Zazwyczaj zapoznaje się on z systemem, w jakim pracuje dana firma, pomaga wykonywać niektóre proste czynności oraz bierze udział w spotkaniach pracowniczych. Staże bezpłatne zwykle trwają do 3 miesięcy. Mogą w nich wziąć udział zarówno absolwenci konkretnych kierunków czy szkół, jak i uczniowie, którzy dopiero zdobywają wiedzę. Eksperci do spraw rynku pracy zalecają, aby odbyć tego rodzaju staż jeszcze w czasie nauki, gdyż w późniejszym okresie o wiele łatwiej dostać pracę czy realizować staż płatny.

Staże płatne – na jakich zasadach?

Staż płatny jest realizowany na nieco innych zasadach niż staż bezpłatny. W tym przypadku stażysta otrzymuje wynagrodzenie, jednak może być ono finansowane zarówno przez pracodawcę, jak i przez jednostkę zewnętrzną, na przykład urząd pracy. Pracodawca samodzielnie wyznacza wysokość miesięcznej pensji w zależności od swoich możliwości finansowych. Jeśli natomiast korzysta z finansowania zewnętrznego, to stypendium stażowe wynosić będzie 120% podstawy wymiaru zasiłku dla bezrobotnych. W 2022 roku wynosi ono 1564,91 zł. Jest to zdecydowanie mniej, niż zarabialibyśmy przy umowie o pracę. W tym przypadku zarobki pomoże nam wyliczyć kalkulator wynagrodzeń na Aplikuj.pl.

Należy jednak pamiętać, że podczas stażu nie mamy typowych obowiązków pracowniczych. Możemy być zobowiązani do wykonywania poszczególnych czynności, jednak co do zasady nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Oznacza to, że doświadczony pracownik firmy powinien sprawdzić efekty naszych działań. Może być to przełożony bądź osoba z działu, w którym odbywamy staż. Staże płatne zazwyczaj trwają – podobnie jak bezpłatne – 3 miesiące. Niemniej jednak u jednego pracodawcy możemy odbywać staż nawet przez rok.

Dla kogo przeznaczone są staże płatne i bezpłatne?

Staże płatne oraz bezpłatne różnią się głównie w kontekście otrzymywanego przez stażystę wynagrodzenia. Oba ich rodzaje skierowane są do uczniów oraz absolwentów szkół średnich czy uczelni wyższych. Zdarza się, że w stażu bierze udział osoba, która planuje zmienić branżę. Może zostać na niego wysłana na przykład przez Urząd Pracy. Pamiętajmy, że obowiązują tutaj takie same zasady wynagradzania, jak w kontekście osób, które niedawno zakończyły edukację bądź ją kontynuują.

Staż to doskonały sposób na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego w konkretnej branży, dlatego zdecydowanie warto z niego skorzystać. Oferty możemy znaleźć w urzędzie pracy, akademickim biurze karier bądź na stronie internetowej Aplikuj.pl. Zarówno staże bezpłatne, jak i płatne, dają możliwość zatrudnienia w danej firmie, jednak wiele zależy tutaj od indywidualnych ustaleń z potencjalnym pracodawcą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *