Co warto wiedzieć o faktoringu?

Coraz częściej pojawiającym się pojęciem związanym bezpośrednio z rynkiem finansowym jest faktoring. Obecnie korzysta z niego coraz więcej przedsiębiorstw i cieszy się on coraz większą popularnością ze względu na swoje liczne zalety oraz skuteczną poprawę płynności finansowej firmy. Czym dokładnie jest faktoring? Kto może się na niego zdecydować? Jakie są jego najważniejsze zalety? Co koniecznie powinno się o nim wiedzieć?

Czym tak właściwie jest faktoring?

Wystawianie faktur jest niemal jednoznaczne z oczekiwaniem na płatność – która w wielu przypadkach może być odroczona o nawet kilkadziesiąt dni. Skutecznie utrudnia to funkcjonowanie firmy i może drastycznie osłabiać płynność finansową – środki znajdą się na koncie z dużym opóźnieniem. W odpowiedzi na ten problem przedsiębiorców powstał właśnie faktoring. Polega on na natychmiastowej wymianie nieprzeterminowanych faktur na gotówkę.

W praktyce dokument przekazywany jest przez faktoranta (przedsiębiorcę) do faktora (firmy faktoringowej), następnie należność z tytułu sprzedaży usług lub towarów zgodna z wartością faktury przekazywana jest na konto przedsiębiorcy. Jest to więc nic innego, jak krótkoterminowa forma finansowania, która umożliwia przyśpieszony dostęp do gotówki.

Dla kogo faktoring będzie najlepszym rozwiązaniem?

Faktoring doskonale sprawdza się szczególnie w przypadku niewielkich przedsiębiorstw, które na co dzień wykorzystują tak zwany kredyt kupiecki, czyli wystawiają faktury z odroczoną płatnością. Oczekiwanie na płatność nawet za transakcje potwierdzone fakturami skutecznie pogarsza płynność finansową i może bardzo szybko doprowadzić do bankructwa. 

Jakie są najważniejsze zalety faktoringu?

Najważniejszą zaletą faktoringu jest jego korzystny wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Zniwelowane zostają wszelkie zatory płatnicze, dzięki czemu firma może pokryć bieżące wydatki i zaplanować przyszłe inwestycje bez najmniejszego zagrożenia bankructwem. Szczególnie korzystne jest finansowanie z przejęciem ryzyka, ponieważ faktorant nie musi się martwić sytuacją, w której faktura nie została opłacona przez kontrahenta – zyskuje pełną gwarancję płatności w terminie. Co więcej, faktoring nie jest również skomplikowany z punktu widzenia prawa. Dzięki temu, że nie traktuje się go, jako czynność bankową nie jest wymagane specjalne pozwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Ile kosztuje faktoring dla firmy?

Sposób rozliczania faktoringu zależy w dużej mierze od danej firmy. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest płacenie miesięcznej, stałej opłaty w zamian za konkretny limit opłaconych faktur, dzięki temu można dokładnie zaplanować wszystkie wydatki firmy z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednak w przypadku faktorantów, którzy nie wystawiają aż tyle dokumentów, lepszym wyjściem będzie płacenie dziennej prowizji od każdej faktury.

W skład kosztów z tytułu faktoringu należy przede wszystkim zaliczyć odsetki. Zależą one głównie od długości okresu między wypłaceniem przez firmę zaliczki a rzeczywistym rozliczeniem faktury z kontrahentem – w przypadku faktur z 60 dniowym opóźnieniem płatności dodatkowe odsetki będą zdecydowanie wyższe niż przy dokumentach o krótszym czasie spłaty. W skład kosztów wchodzi również dzienne oprocentowanie, które w dużej mierze zależy od stawki referencyjnej WIBOR. Oprócz tego doliczana jest również marża faktora – przeważnie waha się ona od 0,2 do 5% w miesiącu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *