Inspekcja auta objętego AC — co musisz wiedzieć?

Kiedy zawierasz ubezpieczenie AC, ubezpieczyciel musi zweryfikować, czy stan pojazdu pokrywa się z tym, który zadeklarowałeś. Właśnie temu, mówiąc w dużym skrócie, służą oględziny auta. W artykule wyjaśnimy, jak przebiega taki proces, jakie zasady mu towarzyszą i jakie mogą być konsekwencje nieprawidłowości.

Inspekcja w AC ma na celu zabezpieczenie ubezpieczyciela na wypadek objęcia ochroną pojazdu, który został wcześniej uszkodzony lub jest inny, niż podano w dokumentach. Mówiąc prościej — przeprowadzając inspekcję, ubezpieczyciel zyskuje pewność, że chroni auto, które parametry, stan i wyposażenie zgadzają się z informacjami zadeklarowanymi przez właściciela.

Kiedy należy przeprowadzić inspekcję?

W większości przypadków ubezpieczyciel informacje właściciela auta o konieczności przeprowadzenia inspekcji już w momencie zawierania umowy. Cały proces powinien odbyć się w ciągu 30 dni od dnia powiadomienia. Chyba że przesunięcie terminu będzie wynikać z winy zakładu ubezpieczeń. Przed ich przeprowadzeniem ubezpieczyciel uzgodni z Tobą oczywiście termin, godzinę i datę.

Co, jeśli kierowca nie zgodzi się na inspekcję?

Jeśli kierowca nie zgodzi się na inspekcję, musi się liczyć z tym, że ubezpieczyciel natychmiast wypowie umowę. Do wypowiedzenia może dojść także w sytuacji, kiedy klient uzgodni termin inspekcji, jednak… nie stawi się na miejscu. Odmowa lub unikanie kontakt z towarzystwem to jasny sygnał, że „coś jest na rzeczy”. Ubezpieczenie auta, które stan różni się od zadeklarowanego przez kierowcę, jest dla TU zbyt ryzykowne. Parametry pojazdu istotnie wpływają także na cenę AC (możesz to sprawdzić, wykonując kalkulacje dla różnych modeli aut na  https://mubi.pl/ubezpieczenie-ac/).

Jak przebiegają oględziny auta?

Podczas oględzin przedstawiciel ubezpieczyciela weryfikuje:

  • stan pojazdu, zarówno z zewnątrz (uszkodzenia czy rysy), jak i wewnątrz (dodatkowe wyposażenie);
  • cechy identyfikacyjne pojazdu, takie jak marka, model, pojemność silnika czy numer VIN;
  • aktualne badanie techniczne;
  • obecność wymaganych zabezpieczeń antykradzieżowych.

Rzeczoznawca wykonuje także zdjęcia auta, kluczyków i sterowników.

Jakie nieprawidłowości może wykryć kontrola rzeczoznawcy?

Najczęściej nieprawidłowości dotyczą:

  • rozbieżności między parametrami auta — rzeczywistymi a tymi podanymi we wniosku. Mogą one dotyczyć różnic w modelach, niezgłoszonych ubezpieczycielowi modyfikacji, wykorzystywania auta w innych celach niż zadeklarowane czy braku zabezpieczeń antykradzieżowych;
  • stanu technicznego. Czasem okazuje się, że auto jest w zdecydowanie gorszym stanie technicznym, niż zadeklarował właściciel. Jeśli ubezpieczyciel miałby tego świadomość, nie objąłby auta ochroną;
  • skali zmian w aucie tuningowanym. Jeśli wbrew deklaracji, kierowca wprowadził zmiany silniku, układzie wydechowym lub obniżył zawieszenie, ubezpieczyciel nie przymknie na to oka;
  • błędnego numer VIN. Zdarza się, że podany we wniosku numer… należy do innego pojazdu.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule https://mubi.pl/poradniki/inspekcja-auta-a-ac/.

Nieprawidłowości podczas oględzin — konsekwencje

Co, jeśli podczas kontroli rzeczoznawca wykryje nieścisłości? Czy ich konsekwencją będzie wypowiedzenie umowy AC? Tak. W przypadku wykrycia poważnych nieścisłości ubezpieczyciel może natychmiast wypowiedzenie umowę.

Oględziny auta — nie tylko po zawarciu umowy AC

Ubezpieczyciel dokona także oględzin Twojego auta po szkodzie. Jeśli likwidujesz ją w wariancie warsztatowym (bezgotówkowym), oględziny odbędą się także podczas naprawy i po jej zakończeniu. Jeśli wybrałeś wariant gotówkowy, procedura ubezpieczyciel zweryfikuje stan auta po otrzymaniu rachunków z warsztatu.

Jak sprawdzają auta najwięksi ubezpieczyciele?

Sprawdźmy, jakie zasady towarzyszą inspekcji w najbardziej znanych TU.

PZU

Warunkiem rozpoczęcia ochrony AC w PZU jest pozytywny wynik inspekcji. Jak deklaruje ubezpieczyciel, jeśli termin oględzin auta wypadnie na dzień po zawarciu umowy AC, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpocznie się dopiero od dnia następnego po kontroli. Pod warunkiem, że stan auta będzie zgodny z zadeklarowanym.

Link 4

Link4 ma prawo wykonać inspekcję auta pod warunkiem powiadomienia o tym kierowcy w momencie składania wniosku o ubezpieczenie. Datę inspekcji uzgodni z kierowcą… najszybciej jak to możliwe. W takim też trybie poinformuje go o wynikach.

AXA Direct

AXA wymaga telefonicznego, e-mailowego lub SMS-owego oświadczenia o akceptacji wyniku oględzin w ciągu 3 dni roboczych od ich przeprowadzenia. Co, jeśli klient nie odpowie? W takim przypadku ubezpieczyciel zastrzega, że uzna wynik za zaakceptowany.

Uniqa

Uniqua nie wykonuje oględzin w przypadku bezszkodowego wznowienia umowy ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia fabrycznie nowego pojazdu. Jako jeden z niewielu ubezpieczycieli wypowiada umowę z powodu negatywnego wyniku inspekcji aż z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

You Can Drive

YCD stosuje uproszczone zasady inspekcji. O jej przeprowadzenie prosi jedynie losowo wybranych kierowców. Przed zawarciem umowy może jednak poprosić o przesłanie aktualnych zdjęć pojazdu. Co ciekawe, towarzystwo może wypowiedzieć umowę, jeśli koszt naprawy bieżących uszkodzeń samochodu według wariantu kosztorysowego jest wyższy od 15% wartości auta włącznie z podatkiem VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *