Tradycja czy moda? Raport z badań dla BaByliss for MEN

Raport z badań dla BaByliss for MEN – trendy w stylizacji brody.

 

Z przeprowadzonych na zlecenie BaByliss for MEN badań* wynika, że aż 79% polskich „brodaczy” decyzję o noszeniu zarostu podjęło pod wpływem mody lub sugestii. Ankietowani przyznali także, że to odpowiednio przycięty zarost nadaje im oryginalności i męskości, dlatego starają się o niego dbać. Nie stronią także od eksperymentów.

 

infografika_MENNajwięcej, bo aż 41% badanych Panów nosi zarost, ponieważ ulega obecnym trendom. Rzadko kiedy kieruje nimi tradycja. Jedynie 6% respondentów deklaruje, że nosi zarost, ze względu na rodzinną tradycję. Warto również podkreślić, że bez względu na obecną modę 38% Panów nosi zarost, ponieważ ich partner/partnerka uważa, że z zarostem jest im do twarzy.

Zarost przede wszystkim dodaje męskości oraz sprawia, że Panowie wyglądają dojrzalej. Biorąc pod uwagę obecną modę nie dziwi fakt, że zarost stosunkowo często postrzegany jest także jako dopełnienie stylizacji. Jednak noszenie zarostu, to nie tylko podkreślanie swojej fizyczności, ale też po prostu wygoda, czyli np. mniej goleń w miesiącu.

Jaka jest najpopularniejsza forma zarostu?

Kilkudniowy zarost zdecydowanie przoduje przed brodą czy wąsami, nosi go co trzeci
z badanych Panów. Warto podkreślić, że wąsy nie cieszą zbyt dużym uznaniem, Panowie noszą je zazwyczaj w towarzystwie brody. 10% respondentów wskazuje też,
że stosunkowo często zdarza się nie nosić zarostu, ale można wnioskować,
że prawdopodobnie jest to etap przejściowy, gdy kilkudniowy zarost staje się zbyt długi, wtedy Panowie golą się na gładko.

Pielęgnowanie czy zapuszczanie?

Aż 85% Panów deklaruje, iż pielęgnuje swój zarost, a dla ponad połowy badanych mężczyzn (55%) dbanie o zarost to czynność, którą wykonują co najmniej kilka razy
w tygodniu. Analizując szczegółowo czas poświęcony na golenie, można wywnioskować,  że nie jest to czynność błyskawiczna. Jedynie 5% badanych goli się krócej niż 5 minut. Średnio na jedno golenie Panowie poświęcają około 15minut. A niemal co trzeci z badanych poświęca na to więcej niż 20 minut.

 

Jakie są preferowane sposoby pielęgnacji zarostu?

 

Panowie w pielęgnacji stawiają na samodzielność. Jedynie 7% deklaruje, że w dbaniu
o zarost wspierają ich profesjonaliści bądź partnerzy. Samodzielne golenie się maszynką z ostrzami wciąż jest najbardziej popularnym sposobem na pielęgnację zarostu. Jednak warto podkreślić, że grupa mężczyzn, którzy używają maszynek elektrycznych, jest tak samo liczna jak tych, którzy stylizują zarost za pomocą trymera (26% używa trymera, tyle samo co maszynki elektrycznej). Niemal 60% badanych Panów przynajmniej raz w życiu użyło trymera. 28% deklaruje, że używa go regularnie. Zdecydowanie największą korzyścią z używania trymera jest ułatwienie pielęgnacji. Twierdzi tak ponad połowa z osób pielęgnujących zarost za pomocą trymera. Niemal co czwarty badany mężczyzna, który sięga po trymer uważa też, że dzięki temu zaoszczędza czas na pielęgnację zarostu.

 

* Badania ilościowe (CAWI), styczeń – luty 2016, przeprowadzone na zlecenie firmy BaByliss Paris, (N = 800) – mężczyźni 25-45 lat, preferujący zarost, miasta 200 tys+, zarobki 3 tys+.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *