Przeglądaj lategorię..

dokumenty

Jak przebiega archiwizacja akt i dokumentów?

Z archiwizacją dokumentów nie ma żartów. Ta czynność polega w końcu na czymś więcej niż na zwykłym uporządkowaniu zbiorów. Oprócz zachowania porządku chodzi tu także o wywiązanie się z obowiązków, jakie nakłada na nas obowiązujące prawo.…