Sprzedaż za granicę – jak wygląda opodatkowanie VAT?

Sprzedaż za granicę umożliwiają niektóre znane portale sprzedażowe takie jak Amazon czy Ebay. Właściciele firm zakładają również własne strony internetowe, poprzez które łatwiej jest im sprzedawać i wysyłać towar do innych krajów.

Warto pamiętać, że wiąże się to z inną formą opodatkowania – przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Unii Europejskiej muszą przestrzegać pewnych zasad.

Sprzedaż za granicę towarów innemu przedsiębiorcy z Unii Europejskiej

Zagraniczna sprzedaż wysyłkowa obwarowana jest innym opodatkowaniem, w zależności od kraju zakupu oraz od rodzaju klienta. Sprzedając towar innemu przedsiębiorcy z Unii Europejskiej, będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT UE, sprzedawca może wyzerować podatek VAT w kraju, w którym został sprzedany towar. Podatek jest wówczas rozliczany przez nabywcę przesyłki. Należy więc wystawić kupującemu fakturę.

Sprzedaż produktów klientom indywidualnym

Również wtedy, gdy nabywcą jest klient indywidualny, podczas sprzedaży za granicę, polski przedsiębiorca opodatkowuje towar w kraju dostawy. Mowa tutaj nadal o państwach wchodzących w skład Unii Europejskiej. Można to zrobić inaczej – opodatkować towar w kraju sprzedaży, jednak każdy kraj UE ma pewne limity kwot.

Limity sprzedaży

Ogólne prawo Unii mówi o tym, że limit totalnej wysyłkowej sprzedaży za granicę w ciągu jednego roku podatkowego to 100 000 euro. Możliwe jest jednak zmniejszenie tych kwot. W większości do 35 000 euro, między innymi w przypadku Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji i Hiszpanii. Jeśli limit zostanie przekroczony, wówczas powstaje obowiązek rejestracji do celów VAT – w kraju dostawy towaru. Warto to robić nie tylko w przypadku takiej konieczności. Polecane jest rejestrowanie się w krajach UE, w których podatek VAT ma niską stawkę. Warto jednak pamiętać, że budżet przeznaczony na usługi księgowe może wtedy ulec powiększeniu.

Wyjątki od limitowania kwot sprzedaży, które podlegają możliwości opodatkowania w kraju sprzedawcy, to:

  • nowe środki transportu,

  • towary wymagające montażu na miejscu, zapewnianego przez sprzedawcę,

  • towary używane,

  • wyroby akcyzowe,

  • dzieła sztuki, antyki, przedmioty kolekcjonerskie.

Sprzedaż za granicę nakłada obowiązek podatkowy na kupującego w momencie otrzymania faktury wystawionej przez polskiego sprzedawcę. Musi się to zdarzyć najpóźniej piętnastego dnia następnego miesiąca po dostawie towaru. Jeśli zakup jest cykliczny – dokonywany co miesiąc – obowiązek pojawia się w ostatnim dniu miesiąca, w którym zakończono dostawy przesyłek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *