Sprzedajesz samochód? Sprawdź, o czym powinieneś pamiętać!

Sprzedaż samochodu to transakcja, która wymaga dopilnowania kilku formalności. Jeśli jesteś w trakcie poszukiwania potencjalnego kupca lub już znalazłeś nabywcę Twojego auta, zapoznaj się z tym artykułem. Z treści dowiesz się, o czym powinieneś pamiętać przed przekazaniem kluczyków nowemu właścicielowi.

Rzetelne sporządzenie umowy kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży jest umową cywilnoprawną uregulowaną przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Pozwala na przeniesienie prawa własności do pojazdu na nowego właściciela w zamian za ustaloną sumę pieniędzy. Prawo nie określa formy umowy sprzedaży samochodu, jednak przy tego rodzaju transakcjach najlepiej zdecydować się na formę pisemną.

Wzór takiego dokumentu bez problemu znajdziesz w internecie. W sieci istnieje wiele witryn, które za darmo udostępniają umowę kupna-sprzedaży do pobrania. Pamiętaj, aby podczas wyboru szablonu zwrócić uwagę na jego treść. Taki dokument powinien zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • dane teleadresowe sprzedawcy i kupującego — imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL i numer dowodu;
 • informacje na temat samochodu — markę, model, rok produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny, pojemność silnika, numer karty pojazdu, aktualny przebieg, kolor lakieru;
 • cenę pojazdu wraz z określoną formą zapłaty (gotówka, przelew);
 • datę przekazania auta nowemu właścicielowi;
 • deklarację nabywcy, że zna stan techniczny pojazdu i nie ma co do niego zastrzeżeń;
 • listę dokumentów przekazanych kupującemu wraz z pojazdem;
 • oświadczenie, która ze stron pokrywa koszty związane z zawarciem umowy.

Umowa kupna-sprzedaży w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron) powinna zostać odręcznie podpisana przez kupującego i sprzedającego.

Poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu

Nowemu właścicielowi pojazdu wraz z kluczykami musisz przekazać dowód rejestracyjny i polisę OC. Jako sprzedający masz jeszcze jedno zobowiązanie — w stosunku do swojego dotychczasowego ubezpieczyciela. Po zbyciu samochodu powinieneś w ciągu 14 dni powiadomić go o przekazaniu prawa własności do pojazdu. Czas ten liczy się od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Dzięki poinformowaniu ubezpieczyciela o sprzedaży auta:

 • unikniesz problemów np. w sytuacji, gdy nowy nabywca stanie się uczestnikiem zdarzenia drogowego;
 • Twoja polisa nie zostanie automatycznie przedłużona po zakończeniu okresu obowiązywania umowy;
 • przeniesiesz obowiązek zapłaty kolejnej raty za składkę OC (jeśli przy wykupywaniu ubezpieczenia zdecydowałeś się na płatność ratalną).

Jak poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela?

Wiadomość o przekazaniu prawa własności do pojazdu innej osobie możesz przekazać na kilka sposobów:

 • wysyłając pismo pocztą — wystarczy, że przygotujesz dokument ze swoimi danymi osobowymi, informacją na temat samochodu i numerem polisy. Jako załącznik powinieneś zamieścić też umowę kupna-sprzedaży pojazdu;
 • korzystając z druku zgłoszenia dostępnego na stronie firmy ubezpieczeniowej — wiele firm udostępnia swoim klientom gotowe formularze, które trzeba wypełnić, zeskanować i razem z umową kupna-sprzedaży wysłać mailem;
 • używając aplikacji mobilnej lub konta na stronie ubezpieczyciela — niektóre towarzystwa oferują ubezpieczonym platformy, za pośrednictwem których mogą oni załatwiać różne bieżące sprawy, np. zgłosić zmianę właściciela.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu w urzędzie komunikacji

O zbyciu pojazdu powinieneś poinformować również wydział komunikacji. Na dopełnienie niezbędnych formalności masz 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży, co definiuje Prawo o ruchu drogowym. Pomijając ten obowiązek, narażasz się na grzywnę w wysokości nawet do 1000 zł.

Aby zgłosić sprzedaż samochodu, powinieneś udać się do wydziału komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Na wizytę koniecznie zabierz ze sobą dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości), oryginał umowy kupna-sprzedaży samochodu oraz druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu (pobrane bezpośrednio w urzędzie lub wydrukowane samodzielnie).

Zawiadomienie o sprzedaży samochodu możesz też złożyć przez internet za pośrednictwem rządowej strony. Potrzebujesz do tego profilu zaufanego i skanu umowy kupna-sprzedaży. To rozwiązanie jest znacznie prostsze, bo wymaga znacznie mniej czasu i zaangażowania ze strony zbywcy pojazdu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zawiadomieniu o zbyciu pojazdu, wejdź na stronęhttps://rankomat.pl/samochod/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu.

Podatek od sprzedaży auta — kogo dotyczy?

Jeśli sprzedajesz samochód, którego właścicielem jesteś krócej niż 6 miesięcy, musisz pamiętać o konieczności opłacenia podatku w wysokości 12% lub 32%. Wysokość stawki zależy od tego, ile zarobiłeś w roku podatkowym, w którym zbyłeś pojazd. Gdy Twoje dochody były niższe lub równe 120 000 zł, obowiązuje Cię 12-procentowy podatek. Nadwyżka ponad 120 000 zł jest objęta stawką 32%.

Co ważne, podatek od sprzedaży pojazdu oblicza się od wartości realnego zysku. Oznacza to, że jeśli kupiłeś pojazd za 23 000 zł, a sprzedałeś za 28 000 zł, to musisz odprowadzić podatek od kwoty 5 000 zł.

Podsumowując, jeśli sprzedajesz auto, pamiętaj o przygotowaniu odpowiedniej umowy kupna-sprzedaży, skontaktowaniu się z ubezpieczycielem i wydziałem komunikacji w określonym terminie oraz opłaceniu podatku od sprzedaży samochodu.