Magazyn – zasady, bezpieczeństwo i wymogi prawne

Prowadzenie magazynu wymaga spełnienia w nim określonych reguł, a także zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy. Zacząć jednak należałoby od tego, czy wiemy, czym tak naprawdę jest magazyn.

Pojęcie to jest bardzo pojemne i elastyczne. Zmieniało się przez lata. Niegdyś magazyn był wyłącznie pomieszczeniem do przechowywania. Nie kojarzył się z żadną strukturą, organizacją pracy. Magazyn, jak nazwa wskazuje, miał umożliwiać magazynowanie czegoś, nic więcej. Takie rozumienie oczywiście byłoby krzywdzące dla tych wszystkich, którzy obecnie zmagają się z prowadzeniem magazynów. Dziś są one wyodrębnionymi częściami większych firm, niejako ich centrami logistycznymi. To w magazynie dzieją się wszystkie procesy związane z przepływem materiałów pomiędzy przedsiębiorstwami – od prowadzenia dokumentacji i planowania, po samo przechowywanie towarów i ich transport. Tradycyjne rozumienie pojęcia magazynu w takich warunkach oczywiście by się nie sprawdziło i mogło spowodować wiele problemów dla przedsiębiorstwa. Magazyn w rozumieniu prawa to nie jedynie przechowalnia towarów i o tym należy bezwzględnie pamiętać.

Najlepszy magazyn

Logiczną konsekwencją przytoczonych powyżej informacji jest również to, że magazyn jest tworzony także przez samych ludzi. Funkcjonowanie takiej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa nie może odbywać się bez szerokiej i zróżnicowanej pod względem kompetencji kadry. Tutaj właśnie pojawiają się zawiłości prawne, które każdy przedsiębiorca, mający magazyn w swojej firmie, będzie musiał spełnić. Muszą zostać zapewnione odpowiednie warunki pracy oraz bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Aby tak było, wszystko musi sprawnie działać, a aby sprawnie działało, to do narzucanych przez ustawodawcę reguł należy się dostosować. Są one zawarte między innymi w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. To w tych dokumentach znajdują się wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a także praw i obowiązków, zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Tym, co może dla niektórych okazać się niemałym zaskoczeniem, jest chociażby fakt, że ruch w magazynach, gdzie poruszają się pojazdy oraz osoby piesze, powinien odbywać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Do tego konieczna jest odpowiednia organizacja przestrzeni, np. poprzez umieszczenie odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego, co również jest szczegółowo określone przez polskie prawo. Nie inaczej sprawa ma się z miejscami składowania towarów, sposobem ich przenoszenia, czy rodzajem samej nawierzchni. Dla przedsiębiorcy, który będzie potrzebował magazynu w swojej firmie, wymienione powyżej dokumenty, będą więc z pewnością lekturą obowiązkową.

Na początku wszystkie te okoliczności mogą oczywiście wydawać się skomplikowane i niekiedy trudne do pogodzenia. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne, dotyczące pracy miejsc takich jak magazyny, są jednak niezbędne. Co ważne, są one stworzone nie dla samych siebie, lecz dla ludzi – pracodawców i pracowników. Mają zapewnić sprawniejszą, a co za tym idzie, także bezpieczniejszą pracę dla każdej z osób w magazynie.

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę oznakowanie-poziome.pl specjalizującą się w znakowaniu poziomym obiektów przemysłowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *