Kto może ubiegać się o niemiecki zasiłek rodzinny?

0 44

Jeżeli będące pod opieką rodziców dziecko nie ukończyło jeszcze 18. roku życia, rodzicom przysługuje prawo do niemieckiego zasiłku rodzinnego. Brane pod uwagę są także dzieci, które kontynuują naukę w szkole, są w trakcie pierwszych studiów albo przyuczają się do pierwszego zawodu, i nie ukończyły 25 lat.

Jeżeli dziecko ukończyło 18. lat, ale nie kontynuuje nauki w żadnej postaci albo są to jej/jego drugie studia lub praca, zasiłek można uzyskać, jeśli dziecko nie pracuje albo nie zarabia więcej niż 450 euro. Czas jego pracy nie powinien przekraczać 20 godzin w tygodniu. Prawo socjalne w Niemczech stanowi o tym, że jako dzieci traktowane są te rodzone, jak i te adoptowane. Można także złożyć wniosek na dzieci małżonka lub małżonki, zarejestrowanego partnera życiowego, dzieci przybrane, a także wnuki.

Wypłacanie niemieckiego zasiłku rodzinnego

Po złożeniu odpowiednich dokumentów decyzja w związku z przyznaniem niemieckiego zasiłku rodzinnego zostaje zazwyczaj podjęta w przeciągu od 2 do 6 miesięcy. W przypadku, w którym rodzice dziecka są razem, pieniądze otrzymuje na swoje konto matka. Może to zostać zmienione za jej zgodą i decyzją, po złożeniu potrzebnych do takiej zmiany dokumentów. Jeżeli rodzice dziecka są w separacji, niemiecki zasiłek rodzinny otrzymuje na swoje konto rodzic aktualnie mieszkający razem z dzieckiem. W przypadku rodzin mieszkających w Polsce, wystarczy, że jeden z rodziców pracuje w Niemczech.

Ile wynosi niemiecki zasiłek rodzinny?

Wypłacane rodzicom środki zależą od ilości dzieci w rodzinie ubiegającej się o niemiecki zasiłek rodzinny. W przypadku posiadania w rodzinie jednego lub dwójki dzieci, przysługuje po 184 euro miesięcznie na każde z nich. Na trzecie dziecko miesięcznie przysługuje 190 euro, a na czwarte i kolejne, po 215 euro w ciągu miesiąca. O niemiecki zasiłek rodzinny warto się starać jak najszybciej, od momentu, w którym uzyska się do niego przywilej.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać niemiecki zasiłek rodzinny, istotne jest złożenie odpowiednich dokumentów. Potrzebny będzie wypełniony komplet, dostępny do pobrania na przeznaczonych do tego stronach. Specjalne dokumenty do złożenia takiego wniosku można także otrzymać pocztą. Poza takim kompletem niezbędny jest także akt urodzenia dziecka lub dzieci, oraz akt małżeństwa rodziców. Potrzebna jest także kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, na przykład paszportu lub dowodu osobistego. Konieczne jest też zaświadczenie meldunkowe, dzięki któremu możliwe jest potwierdzenie, że rodzic mieszka z dzieckiem.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany