Jazda na suwak – co to jest i kiedy obowiązuje? Przepisy i wyjątki

Korki zdarzają się być nieuniknionym elementem jazdy po drogach publicznych. Postoje, spowodowane są nadmiernym natężeniem ruchu lub zdarzeniem drogowym, które spowalnia cały ruch. Niejednokrotnie może to prowadzić do frustracji, w końcu każdy lubi płynną jazdę, zgodną z planem podróży. Dotyczy to tak samo długich tras, jak również przejazdów przez miasto, szczególnie, gdy ulice zostają dotknięte godzinami szczytu. Dlatego powstały specjalne przepisy, które z powodzeniem działają od wielu lat chociażby na zachodzie, które mają jeden, podstawowy cel: usprawnić ruch w trakcie korku, jak również poprawić kulturę jazdy wśród kierowców. Chodzi tutaj oczywiście o jazdę na suwak. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, jak ważne jest zastosowanie tej zasady. Z uwagi, iż wynika ona przede wszystkim z obowiązujących obecnie przepisów, niezastosowanie się do jazdy na suwak, może oznaczać utrudnianie ruchu drogowego, co równoznaczne jest z mandatem w określonej wysokości.

Jazda na suwak – co to znaczy?

Do sytuacji, w której jazda na suwak znajduje faktycznie zastosowanie, dochodzi najczęściej w momencie zwężenia się pasów ruchu. Oznacza to, że mogą być dwa pasy ruchu, którym poruszają się pojazdy, jednak w pewnym momencie dochodzi do ich zwężenia. W takiej sytuacji pojazdy na określonym pasie ruchu muszą włączyć się do ruchu. I w takiej właśnie sytuacji jazda na suwak znajduje swoje zastosowanie.

Okazuje się jednak, iż nie wszyscy kierowcy rozumieją tą zasadę lub wciąż nie każdy chce się do niej zastosować. W wielu miastach poszczególne drogi są dwupasmowe, by ułatwić komunikację. Dwupasmówki pozwalają na rozładowanie natężenia ruchu. Jednak, w pewnym momencie dochodzi do ich zwężenia. Okazuje się nawet, że w wielu przypadkach, najczęściej właśnie lewy pas, jest niemalże wolny, natomiast korek skupia się na prawym pasie. To znacząco wydłuża korek. Z praktyki wiadomo, że niejednokrotnie kierowcy wykorzystują luźniejszy odcinek lewego pasa, aby włączyć się do ruchu dopiero przy zwężeniu. To nie zawsze napotyka aprobatę innych kierowców, którzy być może nie zdają sobie do końca sprawy z przepisów, które obowiązują. Okazuje się, że mają obowiązek stosować się do jazdy na suwak, właśnie w celu ułatwienia ruchu. Innym określeniem jest jazda na zakładkę.

Jazda na zakładkę – na czym polega?

Jest to dość prosta sytuacja. W miejscu zwężenia bardzo ważne jest, aby zachować uwagę, a jednocześnie ułatwić kierowcom, którzy znajdują się na zwężeniu, włączenie się do ruchu. Przyjmijmy, że mamy szczęść pojazdów: 1,2,3,4,5 i 6. Pojazdy 1,2,3 znajdują się na prawym pasie, natomiast pojazdy 4,5,6 na lewym, gdzie miejsce ma zwężenie. Jazda na suwak oznacza, że samochód 1 ustępuje pierwszeństwa samochodowi 4. Samochód 2 samochodowi 5, natomiast samochód 3 pozwala na włączenie się do ruchu samochodowi 6. W ten sposób, w stosunkowo płynny sposób można rozładować korek na pasie lewym, co sprawia, że faktyczna długość korków na obu pasach ulega redukcji.

Kiedy obowiązuje jazda na suwak?

Pierwszą, bardzo ważną kwestią są przepisy, które dotyczą pojazdów, jakie włączają się do ruchu. Oznacza to, że jazda na suwak obowiązuje dopiero w miejscu zwężenia. Oznacza to, że kierowcy, którzy znajdują się na pasie, z którego muszą się włączyć do ruchu, powinni zrobić to dopiero w miejscu, w którym ich pas ruchu kończy się.

Zdarzają się sytuacje, w których kierowca próbuje włączyć się do ruchu szybciej, na przykład 100 metrów przed zwężeniem. W tym przypadku kierowcy z drugiego pasa ruchu nie mają obowiązku stosować zasady na suwak, ponieważ w tym miejscu nie ma ona zastosowania. Przepis ten powstał właśnie po to, by uregulować sposób, w jaki działa jazda na zakładkę, a tym samym, by stworzyć optymalne, zrozumiałe przepisy, które pozwalają wcielenie tej zasady w życie.

Jazda na suwak

Czy jazda na suwak oznacza, w myśl przepisów, że kierowca, który znajduje się na pasie ruchu, na którym następuje zwężenie, zawsze ma pierwszeństwo?

Jazda na suwak ma zastosowanie wyłącznie w określonych przypadkach. Dotyczy to sytuacji to przede wszystkim sytuacji, gdy chociaż na jednym z jednokierunkowych pasów ruchu następuje zator lub widoczne obniżenie prędkości, czyli znacząca jazda poniżej dopuszczalnej prędkości, co wynika właśnie z natężenia ruchu.

W tym przypadku kierujący pojazdem, który znajduje się na pasie, gdzie pojawił się zator, postój lub zwężenie, ma pierwszeństwo wjazdu na drugi pas.

Znaki informujące na temat jazdy na suwak

W wielu miejscach, szczególnie w przestrzeni miejskiej wykorzystuje się dodatkowo znaki informacyjne, które jasno wskazują kierowcom, iż w danym miejscu należy zastosować jazdę na suwak. Oczywiście, w sytuacji natężonego ruchu lub zatoru, który powstał na jednym z pasów. Warto pamiętać, iż nieprzestrzeganie przepisów, jak również niedostosowanie się do oznaczeń pionowych jest wykroczeniem drogowym, za które kierujący pojazdem może zostać ukarany mandatem.

Jazda na suwak a przepisy ruchu drogowego

To właśnie przepisy ruchu drogowego w jasny sposób określają sytuacje, w których należy zastosować się do jazdy na suwak. Najczęściej chodzi po prostu o utrudnienia na drodze, które prowadzą do zatorów i korków, szczególnie w miejscu, gdzie dochodzi do zwężenia pasów, co wymaga, by pojazdy na zwężeniu mogły swobodnie włączyć się do ruchu.

Czy jazda na suwak jest obowiązkowa?

I tak i nie. Jazda na suwa obowiązuje w określonych sytuacjach. Oznacza to, że w praktyce nie zawsze samochód, który znajduje się na zwężeniu i chce włączyć się do ruchu, ma pierwszeństwo. Jeśli ruch przebiega płynnie, bez zatorów, samochody poruszają się normalną, dopuszczalną prędkością, w takiej sytuacji kierowca na zwężeniu musi po prostu poczekać na bezpieczny moment, w którym może włączyć się do ruchu. Jazda na suwak obowiązuje, gdy występuje utrudnienia w ruchu. Oznacza to, że wtedy tak – jest obowiązkowa, a nieprzestrzeganie tego obowiązku jest równoznaczne z utrudnianiem innym uczestnikom ruchu poruszania się po drodze.

5 wyjątków w jeździe na suwak

Tak naprawdę warto wiedzieć, kiedy faktycznie jazda na suwak ma zastosowanie, by wiedzieć, jakie są wyjątki od przepisów, które są związane z jazdą na zakładkę.

1. Kierujący pojazdem, który znajduje się na pasie rozruchowym

Pasy rozruchowe są przede wszystkim charakterystyczne dla autostrad. To pas, którym bezpośrednio można włączyć się do ruchu na autostradzie. Jak wiadomo, z uwagi na dopuszczalne prędkości na drogach ekspresowych, by zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa, kierujący pojazdem musi rozwinąć określoną prędkość. Jazda na suwak nie dotyczy pasa rozruchowego.

2. Gdy wszystkie pasy jazdy w jednym kierunku są zatorowane

Jazda na suwak obowiązuje w momencie, gdy oba pasy, główny oraz ten zwężający się są zakorkowane.

W praktyce oznacza to, że kierowca, który znajduje się na zakorkowanym pasie chce włączyć się do pasa, gdzie ruch jest płynny, musi poczekać na dogodną ku temu sytuację.

3. Pas skrętu a pas zanikający

Pas skrętu nie jest pasem zanikającym. Oznacza to, że jazda na suwak ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy dwa pasy jazdy w jednym kierunku zwężają się w jeden.

4. Tylko w sytuacji wystąpienia korków

Przepisy, które dotyczą jazdy na suwak odnoszą się wyłącznie do momentów, w których na pasach powstają zatory lub korki.

5. Pierwszeństwo dopiero na końcu pasa zanikającego

Pierwszeństwo włączenia się do ruchu ma kierowca uzyskuje dopiero na końcu pasa zanikającego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *