Jak zbudować zgrany zespół

Wszyscy wiemy że najlepiej pracuje się w zgranym zespole, w którym wszyscy dobrze się rozumieją i mają do siebie pełne zaufanie. W dobrym zespole umiejętności poszczególnych osób uzupełniają się, co pozwala na efektywną realizację różnorodnych i ambitnych projektów. Szczególną rolę w takim zespole pełni lider (lub kierownik zespołu), który odpowiedzialny jest za atmosferę i koordynację pracy zespołu. Osoba na takim stanowisku powinna przede wszystkim w łatwy sposób porozumiewać się z ludźmi, aby w odpowiednim momencie doradzić, zmotywować czy rozładować ewentualne konflikty.

 

Komunikacja

 

Lider powinien znać swój zespół. Z jednej strony powinien dobrze poznać indywidualne umiejętności i talenty poszczególnych osób, w szczególności ich zainteresowania oraz mocne i słabe strony. Z drugiej strony powinien też wiedzieć kiedy usunąć się nieco w tył i pozwolić zespołowi samodzielnie organizować swoją pracę i przydzielać między siebie zadania. Chodzi głównie o to, aby efekt pracy zespołu był lepszy niż indywidualna praca tych samych osób. Poprzez obserwację pracowników podczas wykonywania przez nich powierzonych im zadań, lider może zorientować się, w jaki sposób współpracują oni z zespołem, rozwiązują problemy, jakie prace wykonują szybko, a co sprawia im trudność. Aby w sposób optymalny przydzielać zadania, warto więc poznać preferencje poszczególnych osób.

 

Motywacja

 

Przy każdej wykonywanej przez nas czynności, ważna jest odpowiednia motywacja. Osoba który nie jest odpowiednio zmotywowana płacowo, prawdopodobnie w dłuższym lub krótszym okresie czasu, zacznie pracować nieefektywnie (co wpłynie na pracę całego zespołu) lub będzie chciała zmienić pracodawcę. Nie można też zapomnieć o pozapłacowym systemie motywacyjnym, w którym uwzględniona zostanie możliwość awansu, umożliwienie podniesienia kwalifikacji pracownika, czy też udział w wyjeździe firmowym. Jest to szczególnie istotne w przypadku wykwalifikowanych pracowników posiadających specjalistyczną i unikalną wiedzę. Często stosowanym i lubianym narzędziem motywującym są też różnego rodzaju pakiety sportowe (wejściówki do obiektów sportowych), medyczne (zapewnienie prywatnej opieki medycznej) i socjalne (np. organizacja przedszkola na terenie zakładu pracy).

 

Integracja

 

Integracja i team building, czyli najczęściej różnego rodzaju wyjazdy i imprezy integracyjne to dodatkowe narzędzie w rękach kierowników zespołów.  Wyjazdy takie cieszą się dodatkowo sporą popularności wśród pracowników. Poza atrakcyjnym miejscem imprezy, jej program powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby znalazły się w nim różnego rodzaju aktywności rozwijające umiejętność pracy w grupie oraz pozwalające na rozpoznanie indywidualnych umiejętności poszczególnych członków zespołu. Chodzi tu głównie o to, aby poprzez zabawę uczyć zaufania w zespole oraz dać możliwość jednocześnie współpracy i rywalizacji. Obserwacja osób biorących udział w zabawie pozwoli zidentyfikować osoby o zdolnościach przywódczych, tych którzy preferują pracę indywidualną, czy tych którzy doskonale czują się w zespole. W zależności od preferencji uczestników, w programie wyjazdu zaplanować można udział w konferencji, targach branżowych czy szkoleniu podnoszącym kwalifikacje pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *