Jak sprawdzić, czy auto ma ubezpieczenie?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Standardowa wersja OC zapewnia ochronę na 12 miesięcy. Jest to ubezpieczenie zapewniające ochronę osobom poszkodowanym przez pojazd ubezpieczającego. Musimy wiedzieć, kiedy i gdzie należy sprawdzić stan ubezpieczenia OC. Wiedza ta może nam się przydać w wielu sytuacjach, podczas wypadku, jak i przy zakupie auta.

W jakich sytuacjach należy sprawdzić ważność ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC  gwarantuje poszkodowanym rekompensatę w przypadku szkód poniesionych w zdarzeniu drogowym. Jeśli zostaniemy poszkodowani w kolizji lub wypadku drogowym otrzymamy pieniądze od ubezpieczyciela, którego polisę miał wykupioną sprawca. Gdy okaże się, że sprawca nie posiada OC w chwili zdarzenia, odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jednak później zwróci się on do sprawcy o zwrot kwoty wypłaconego odszkodowania. Dlatego w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia na drodze każdy z uczestników powinien okazać aktualną polisę OC. Jeśli tego nie zrobi, sami musimy sprawdzić jego OC, dla własnego bezpieczeństwa. Zwłaszcza, jeśli na miejsce wydarzenia nie wzywamy policji, bo decydujemy się spisać tylko oświadczenie stron.

Kolejną sytuacją, kiedy musimy być pewnie, że polisa OC jest aktualna i musimy to sprawdzić, jest zakup auta. Sprzedający zobowiązany jest, aby przekazać nam dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz ważną polisę OC. Zanim podpiszemy umowę zakupu pojazdu, powinniśmy upewnić się, czy z dokumentami i polisą wszystko jest w porządku. Jazda samochodem bez ważnego OC jest niezgodna z obowiązującymi przepisami i w przypadku kontroli policyjnej  właściciel pojazdu będzie miał problemy.

Jak sprawdzić ważność OC w CEPIK?

Ważność ubezpieczenia OC można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. W tym celu należy wejść na stronę www.historiapojazdu.gov.pl. Wpisujemy tam nr rejestracyjny, nr VIN i datę pierwszej rejestracji pojazdu. Na stronie CEPiK uzyskamy szereg informacji, nie tylko tą, czy OC jest ważne. Znajdziemy tam, wiele przydatnych danych, między innymi:

 • ważność badania technicznego,
 • stan licznika,
 • rok produkcji,
 • data wydania dowodu rejestracyjnego,
 • data wydania karty pojazdu,
 • właścicieli,
 • rodzaj paliwa,
 • pojemność silnika,
 • masa całkowita pojazdu

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC na stronie UFG?

Kolejnym miejscem, gdzie możemy zweryfikować ważność OC jest strona UFG. W tym celu wchodzimy na www.ufg.pl. Wybieramy tam hasło: sprawdź polisę OC. W dalszych krokach podajemy nr rejestracyjny pojazdu lub VIN. Program poprosi nas także o podanie kraju zdarzenia drogowego i dzień, w którym miało miejsce. Otrzymamy kod weryfikacyjny, a po kilku minutach  informację zwrotną. Zawierać ona będzie:

 • dane towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • markę i model pojazdu,
 • numer polisy OC, jeśli jest wykupiona.

Baza danych UFG jest na bieżąco aktualizowana. Ubezpieczyciele mają 14 dni na zgłaszanie jakichkolwiek zmian w polisach pojazdów. Także źródło to, ma dużą wiarygodność. Choć zdarzyć się może wyjątek. Ponieważ wydarzenie może mieć miejsce w ciągu tych 14 dni, kiedy ubezpieczyciel ma czas na wprowadzenie zmian. Wtedy okazać się może, że w bazie nie ma ważnego OC, natomiast w rzeczywistości już polisa została podpisana. Dlatego warto sprawdzić ubezpieczenie na różne sposoby.

Gdzie jeszcze można sprawdzić, czy auto jest ubezpieczone?

Do sprawdzenia ważności OC można też wykorzystać aplikację mobilną „Na wypadek”, która działa w systemach iOS i Android. Każde logowanie chronione jest PIN-em, który ustala użytkownik. W ten sposób dane są bezpieczne w przypadku utraty telefonu. Poza informacją o aktualności polisy, aplikacja ma dla kierowców znaczne udogodnienia. Przypomina na przykład o terminie opłaty składki ubezpieczeniowej. Posiada także szablon oświadczenia w przypadku stłuczki lub też poucza, jak zachować się podczas zdarzenia drogowego, którego uczestnikiem jest obcokrajowiec.

Podobną aplikacją jest „UFG Kup Auto”. Tam także możemy sprawdzić OC. Poza tym możemy między innymi, wygenerować umowę kupna-sprzedaży samochodu albo pismo informujące towarzystwo ubezpieczeniowe o nabyciu pojazdu.

Kiedy sprawdziliśmy auto sprawcy wypadku i okazuje się, że nie ma ono ważnego OC, warto jest zgłosić ten fakt. Najlepiej zgłosić to dowolnemu ubezpieczycielowi, na przykład temu, z którego usług dotychczas korzystaliśmy. Przekaże on informację do UFG. Dzięki temu szybciej uzyskamy należne nam odszkodowanie.

Konsekwencje braku ważnego ubezpieczenia OC.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakładu kary nawet za jeden dzień przerwy w ciągłości ubezpieczenia OC. Wysokość takiej grzywny zależy od rodzaju pojazdu oraz ilości dni bez ochrony ubezpieczeniowej. W 2021 roku wysokość kar ponownie wzrosła. Za brak ubezpieczenia powyżej 14 dni w zapłacimy w przypadku:

 • samochodu osobowego – 5600 zł,
 • samochodu ciężarowego – 8400 zł,
 • pozostałych pojazdów np. motocykla – 930 zł.

Musimy wiedzieć, że brak polisy może zostać odkryty nie tylko podczas kolizji drogowej. W celu znalezienia takich luk UFG wykorzystuje specjalistyczne algorytmy. Także niewykupienie OC jest zawsze ryzykowne.

Poruszanie się pojazdem, bez aktualnego OC skutkuje nie tylko wysoką karą nałożoną przez UFG. Poważniejsze skutki będą, kiedy pojazdem bez OC spowodujemy wypadek drogowy. Jego sprawca będzie musiał zwrócić wszelkie koszty Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. Prawo w Polsce chroni poszkodowanych w kolizjach i wypadkach. UFG w ciągu 30 dni od daty zdarzenia musi wypłacić odszkodowanie. Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, procedura wydłuża się jeszcze o 14 dni. Później po wyjaśnieniu wszelkich spornych kwestii odszkodowanie musi trafić do poszkodowanego. A kolejnym punktem jest ściągnięcie tych pieniędzy ze sprawy, który nie posiadał ubezpieczenia OC.

Do uregulowania spraw finansowych z funduszem może zostać pociągnięty nie tylko właściciel auta, ale także kierujący pojazdem w momencie zdarzenia. Są pewne możliwości odwołania się od spłaty regresu wobec UFG. Możemy odwoływać się od niej jeśli dostarczymy:

 • zaświadczenie o niskich dochodach,
 • zaświadczenie z UP o statusie osoby bezrobotnej,
 • postanowienie komornicze,
 • opinię ośrodka pomocy społecznej,
 • dokumentację poświadczającą przebieg leczenia szpitalnego.

Jeżeli jednak żadne z powyższych nas nie dotyczy, czeka nas niemały wydatek. Najlepiej go jednak uniknąć, wykupując polisę OC. Korzyści są niewspółmierne, w stosunku do kosztów jakie musimy ponieść wykupując polisę.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC ma szeroki zakres. Ubezpieczyciel pokrywa koszty lekarstw, rehabilitacji i leczenia poszkodowanego. Zwraca pieniądze za naprawę uszkodzonego pojazdu, zapewnia auto zastępcze. Może także wypłacić odszkodowanie za utracone dochody. Jeżeli w wyniku zdarzenia uszkodzony zostanie np. telefon, wtedy również osobie poszkodowanej należy się rekompensata. Należy pamiętać, że polisa OC chroni także sprawcę. Dzięki niej uniknie on odpowiedzialności finansowej za spowodowane szkody, a może być ona znaczna.

Standardowa umowa OC obejmuje 12 miesięcy ochrony, a po tym czasie przedłuża się automatycznie. Możemy ją płacić jednorazowo lub w ratach. Jeśli jednak chcemy zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe z różnych przyczyn, nie ma problemu. Musimy wypowiedzieć pisemnie dotychczasową umowę, najpóźniej dzień przed jej zakończeniem. Możemy taki dokument przekazać w placówce ubezpieczyciela, przez agenta, wysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Pojawia się zawsze pytanie, jakie ubezpieczenie wybrać? Odpowiedź w tym przypadku jest jasna. Warunki OC są wszędzie takie same, dlatego warto brać pod uwagę tylko cenę. Jeśli chcemy się dowiedzieć, który ubezpieczyciel będzie dla nas najtańszy, warto skontaktować się z agentami różnych firm ubezpieczeniowych. Innym sposobem jest skorzystanie z powszechnie dostępnych na stronach internetowych kalkulatorów składek.

Na wycenę kwoty składki OC wpływa wiele czynników indywidualnych zależnych od danych właściciela. Towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę: wiek kierowcy, jego miejsce zamieszkania, bezszkodową jazdę, posiadane zniżki oraz pojemność silnika, przebieg pojazdu. Z nie najlepszej pozycji startują młodzi kierowcy. Z tej racji, że mają krótko prawo jazdy, uznawani są za bardziej ryzykownych na drodze. Dlatego płacą wyższą składkę, niż doświadczeni kierowcy.

Miejsce zamieszkania to też ważna informacja dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Kalkulacja opiera się o ryzyko powstania szkody. Ubezpieczyciel sprawdza więc statystyki wypadkowe, natężenie ruchu drogowego w okolicy właściciela pojazdu, a także liczbę zarejestrowanych tam aut i ukształtowanie terenu. Bierze wszystko pod uwagę. Bardzo istotnym czynnikiem dla wyliczenia składki jest pojemność silnika pojazdu. Im jest ona większa, tym wyższa będzie składka OC.

Każda firma ubezpieczeniowa samodzielnie określa czynniki, które maja wpływ na wysokość składki. Dlatego nie zawsze ten sam ubezpieczyciel, który był najtańszy w roku ubiegłym, będzie taki w roku kolejnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *