Jak działa leasing zwrotny?

0 105

Leasing zwrotny jest jedną z wielu form finansowania działalności własnej firmy, który często bardziej się opłaca, niż kredyt inwestycyjny w banku na rozwój przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo posiada jakiś swój majątek, który często jest zamrożony w środkach trwałych, takich jak np. nieruchomości lub sprzęt wykorzystywany w działalności firmy. Te znów mają swoją wartość rynkową, która może posłużyć, jako swego rodzaju zastaw finansowy na rozwój kapitałowy firmy.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z leasingu zwrotnego?

Leasing zwrotny wymaga od leasingobiorcy spełnienia pewnych warunków, które są obligatoryjne w celu sfinalizowania umowy leasingu zwrotnego z leasingodawcą. Do nich należą
środki trwałe np. nieruchomości, czy wyposażenie firmy, które mają być przedmiotem leasingu muszą być własnością przedsiębiorstwa.

Przy tym muszą być wolne od roszczeń osób trzecich, np. wzięte w kredycie bankowym jeszcze niespłaconym lub będące już w leasingu zwrotnym. W ostatnim wypadku dopuszcza się wzięcie kolejnego leasingu zwrotnego na tę samą wartość majątkową firmy, jeżeli została ona spłacona w całości i przedmiot leasingu wrócił na własność przedsiębiorstwa.

Wartość środków trwałych musi być określona przez rzeczoznawcę majątkowego i formalnie udokumentowana.

Na czym polega leasing zwrotny?

Przedmiot leasingu (swoją własność materialną) właściciel firmy ponownie bierze w leasing. Leasingodawca na podstawie umowy leasingu zwrotnego wypłaca przedsiębiorcy kwotę do 75% wartości uznanej zgodnie z wyceną przedmiotu leasingu.

Firma nadal użytkuje do własnych potrzeb zastawiony majątek, spłacając koszty leasingu, zgodnie z zawartą umową z leasingodawcą. Po spłaceniu całości leasingu, przedmiot wraca ponownie na własność przedsiębiorstwa.

Dlaczego warto zdecydować się na leasing zwrotny?

Myśląc o kredycie inwestycyjnym na rozwój firmy, zazwyczaj musisz brać pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze staż Twojej firmy i jej dochody. Banki niechętnie udzielają kredytu firmom, które funkcjonują na rynku krócej niż rok. Ponadto dochody twojej firmy mają wpływ na Twoją zdolność kredytową, która jest oceniana przez bank.

Zazwyczaj przy ustalaniu warunków kredytowych z bankiem wymagane jest zabezpieczenie w postaci osób trzecich lub konkretnej nieruchomości, która staje się zastawem dla banku pod ewentualne niewywiązywanie się z należności finansowych wobec banku podczas całego okresu trwania umowy kredytowej.

Leasing zwrotny nie stawia aż tak wielu warunków. Nie interesuje go ani staż firmy na rynku, ani jej zdolność kredytowa. Jedynym jego zabezpieczeniem jest majątek, który stanowi przedmiot leasingu. W razie niewywiązywania się z należności finansowych leasingodawca może zająć przedmiot leasingu.

W ramach środków trwałych przedmiotem leasingu mogą się stać nie tylko same nieruchomości, ale też tzw. własności ruchome firmy np. samochody lub maszyny. Bank wymaga bardziej konkretnego zabezpieczenia. To zdecydowanie ułatwia zawarcie umowy leasingowej i otrzymanie zastrzyku gotówki na rozwój działalności w krótkim czasie.

Leasing zwrotny co prawda obniża naszą zdolność kredytową wobec banku, ale nie ma wpływu na skorzystanie z takiej formy finansowania na kolejne środki trwałe, będące własnością firmy.

Artykuł powstał we współpracy z firmą LeasingPolski.pl.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany