Brak tablic rejestracyjnych – co grozi za jazdę bez nich? Mandat i grzywna

Prawo drogowe w jasny sposób określa, jakiego rodzaju pojazdy mogą być dopuszczone do ruchu drogowego. Do podstawowych wymogów należy aktualny przegląd, jak również polisa OC. W innym przypadku kierowcę mogą spotkać poważne konsekwencje, w tym dość spory mandat. Tym bardziej problematyczna sytuacja pojawia się w momencie udziału w zdarzeniu drogowym, jak stłuczka, czy wypadek. Nawet, jeśli nie wystąpiły z winy prowadzącego pojazdem, który nie posiada OC lub przeglądu, jest to sytuacja bardzo niekomfortowa i pociąga za sobą konsekwencje prawne.

Jak wygląda natomiast sytuacja w przypadku tablic rejestracyjnych? Czy są one wymagane? Czy istnieje możliwość wzięcia udziału w ruchu drogowym pojazdem, który nie posiada tzw. blach? W szczególności może to być zagadnienie interesujące dla osób, które planują zakup używanego samochodu, który oferowany jest właśnie bez tablic rejestracyjnych. Czy po zakupie można spokojnie jechać samochodem do własnego domu, biorąc pod uwagę, że samochód posiada aktualny przegląd oraz polisę OC? Czy brak tablic to poważny problem?

Tablice rejestracyjne a przepisy ruchu drogowego

Odpowiedź na pytanie, czy jazda bez tablic rejestracyjnych jest dozwolona, jest bardzo prosta, ponieważ wszystko regulują przepisy ruchu drogowego. Wedle prawa nie ma takiej możliwości. Co więcej, prawo określa również w bardzo jasny i precyzyjny sposób umiejscowienie tablic rejestracyjnych.

Oznacza to, że tablice muszą być umieszczone w fabrycznie przeznaczonym do tego miejscu. To ważna informacja dla osób, które tablice rejestracyjną trzymają na przykład za przednią lub tylną szybą. Jest to prawnie niedozwolone, a sytuacja może doprowadzić do mandatu karnego, który wynikać będzie z niedostosowania się do przepisów o ruchu drogowym.

Czy jedna tablica rejestracyjna w samochodzie wystarczy?

Nie tylko umiejscowienie, ale również ilość tablic jest jasno określona w przepisach. Każdy samochód powinien posiadać dwie tablice rejestracyjne – z przodu auta oraz tyłu. Jest to bezwzględny wymóg, którego należy przestrzegać. Brak chociażby jednej tablicy dyskwalifikuje pojazd z ruchu po drogach publicznych.

Brak fabrycznie przeznaczonego miejsca na montaż tablic – co zrobić

Zdarzają się modele, które nie posiadają jasno wyznaczonej przestrzeni na tablice rejestracyjne. Co zrobić w takiej sytuacji? W tym przypadku tablice powinny znajdować się pośrodku szerokości auta lub jego lewej stronie. Najczęściej umieszczane są na zderzaku przednim oraz tylnym.

Co grozi za jazdę bez tablic rejestracyjnych?

Jazda bez tablic rejestracyjnych to wykroczenie prawne. Dlatego konsekwencją będzie mandat karny. Bardzo dużo zależy jednak od sytuacji. Brak obu tablic może także skutkować odholowaniem samochodu na parking policyjny. A to oznacza, że całkowity koszt wykroczenia znacząco wzrasta. Kierowca ma do pokrycia również koszty związane z holowaniem, jak też przetrzymaniem samochodu na parkingu.

W niektórych sytuacjach może dojść do sytuacji, iż tablica rejestracyjna odpadnie w trakcie jazdy. Czasem jest to zdarzenie, którego kierujący pojazdem nie zarejestruje. W takim przypadku, podczas kontroli drogowej, najczęściej kierowca zostanie ukarany wyłącznie mandatem, natomiast szanse na to, że samochód zostanie odholowany, znacznie maleją.

Przepisy związane z widocznością tablic

Należy pamiętać, że przepisy w bardzo jasny sposób odnoszą się do kwestii, które związane są z widocznością tablic. Głównym celem posiadania tablic rejestracyjnych jest identyfikacja pojazdu. Numer rejestracji znajduje się zarówno w systemie CEPiK, czyli Centrali Ewidencji Pojazdów i Kierowców, jak również w dowodzie rejestracyjnym.

Wszelkiego rodzaju manipulacje, czy zmiany w tablicach rejestracyjnych, które utrudniają identyfikację numeru rejestracyjnego, również stanowią wykroczenie, które może zostać ukarane mandatem. Podobna sytuacja pojawia się w momencie, gdy tablice są nieczytelne z uwagi na ich zabrudzenie.

Mandat za brak tablicy rejestracyjnej – ile może wynieść?

Jeśli chodzi o brak tablic rejestracyjnych, prawo jest bardzo surowe. Maksymalna wysokość mandatu może wynieść nawet 1 500 złotych. Wysokość mandatu reguluje natomiast Kodeks wykroczeń.

Wszystko dlatego, że jazda samochodem, który nie posiada jednej lub dwóch tablic rejestracyjnych oznacza poruszanie się autem, które nie zostało dopuszczone do ruchu drogami publicznymi. To również wynika z przepisów. Prawnie, pojazd, który bierze udział w ruchu drogowym na drogach publicznych bezwzględnie musi posiadać aktualny przegląd, ubezpieczenie OC oraz tablice rejestracyjne. Dlatego kara za brak tablic jest tak surowa.

Mandaty za „nieodpowiednie tablice rejestracyjne”

Kierowcy mogą spodziewać się mandatu za tablice rejestracyjne w sytuacjach innych, niż ich brak. Najniższy mandat, bo wynoszący 100 złotych może zostać przyznany za brudne tablice rejestracyjne.

Mandat w wysokości 300 złotych zostaje także nałożony na kierowcę w sytuacji, gdy posiada niewłaściwe tablice rejestracyjne. Co to oznacza? Mówi się o tablicach standardowych, czyli jednorzędowych oraz specjalnych, dwurzędowych. Jeśli samochód posiada miejsce konstrukcyjne na standardową rejestrację jednorzędową, natomiast kierowca zdecydował się na wersję dwurzędową, może spodziewać się mandatu za to wykroczenie.

Mandat w wysokości 500 złotych może być przyznany zarówno za zakrywanie, jak też ozdabianie tablic rejestracyjnych. Wszystko dlatego, że tablice służą identyfikacji pojazdu. Dlatego tablice muszą być widoczne.

Kontrola – bez tablic rejestracyjnych dalej nie pojedziesz

Kradzież lub zaginięcie tablic rejestracyjnych to spore utrudnienie, jeśli chodzi o możliwość użytkowania pojazdu. Dlaczego? Ponieważ kwalifikuje się jako samochód, który nie posiada prawa do tego, by brać udział w ruchu drogowym. Dlatego konsekwencje mogą być poważne. Rzadko mają miejsce. Najczęściej, podczas kontroli pojazdu, szczególnie, gdy brakuje tylko jednej tablicy, kierowca zostaje pouczony, ewentualnie zajście kończy się mandatem.

Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej wyrobić tablice rejestracyjne, ponieważ to pozwala na ponowne użytkowanie samochodu na drogach publicznych.

Jeśli zdarzy się druga kontrola, podczas której policja stwierdzi dalszy brak rejestracji, wtedy kierowcę mogą spotkać o wiele poważniejsze konsekwencje – zabranie dowodu rejestracyjnego, a nawet odholowanie pojazdu na parking policyjny.

Dlatego samochodem, który nie posiada tablic, najlepiej po prostu nie jeździć. Policja ma prawo do tego, by przy kontroli zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Trzeba mieć to na uwadze w momencie, gdy ktoś decyduje się na poruszanie autem bez tablic.

Ile kosztuje wyrobienie duplikatu tablic rejestracyjnych?

W przypadku samochodów osobowych, koszt jednej tablicy to 53 złote. Jest to kwota bardzo niska, w porównaniu do tego, jakiego rodzaju konsekwencje mogą spotkać kierowcę pojazdu bez tablic. Z reguły czas oczekiwania na tablice to od 4 do 7 dni, jednak czas ten może ulec zmianie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *