Badania energetyczne budynków

Świadectwo energetyczne zwane inaczej paszportem energetycznym budynku to dokument niezbędny, jaki powinna obecnie posiadać każda nieruchomość w naszym kraju. Jeżeli przygotowujesz się do budowy domu lub chcesz nabyć nieruchomość pamiętaj o tym, że ten dokument jest obecnie obowiązkowym elementem dokumentacji technicznej budynku.

Co to jest świadectwo energetyczne

Dokument opisujący budynek od strony zużycia energii, ma charakter operatu energetycznego określającego jakość systemu izolacyjnego oraz energetycznego zastosowanego w budynku. Pokazuje wydajność zastosowanych rozwiązań oraz ich wpływ na oszczędność energii zarówno elektrycznej, jak i cieplnej w danym domu.

Przy rosnących cenach energii rozwiązania mające zmniejszyć jej zużycie w budynkach mają kluczowe znaczenie przy ich eksploatacji, a także wpływają na cenę ich sprzedaży. Domy tańsze w użytkowaniu są bardziej wartościowe, a świadectwa energetyczne są na to dowodem. Dlatego stały się niezbędnym elementem dokumentacji technicznej obiektu.

Sporządzanie świadectw energetycznych budynków jest obowiązkowe od 1 stycznia 2009 roku. Wszystkie nieruchomości wybudowane po tej dacie muszą obligatoryjnie posiadać charakterystyki energetyczne. Przepisy dotyczą również nieruchomości starszych, ale zmodernizowanych po roku 2009, wtedy to właściciel takiego budynku również musi wystąpić o wykonanie takiego badania energetycznego. Brak tego dokumentu skutkuje grzywną 10 tys. zł.

Na jaki okres wystawiane są takie świadectwa energetyczne

Charakterystyka energetyczna budynku jest ważna przez 10 lat od daty jej sporządzenia. Po tym terminie trzeba ją ponownie wykonać. Niemniej jednak każda modernizacja budynku na przykład wymiana okien czy wymiana izolacji ścian lub dachu ma wpływ na zmianę cieplną obiektu. Dlatego każdorazowo po takim remoncie należy ponownie wykonać charakterystykę energetyczną budynku, niezależnie od tego, czy dotychczasowa jest nadal ważna.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne

Wykonanie takiego audytu energetycznego należy powierzyć osobie, która ma stosowne uprawnienia do wystawianie takich ocen energetycznych obiektów. O tego rodzaju uprawnienia mogą ubiegać się specjaliści z branży instalacyjnej, budowlanej oraz architektonicznej, a także absolwenci kierunkowych studiów podyplomowych i kursów. Od 2009 organizowane są specjalistyczne kursy kończące się egzaminem państwowym Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Egzaminy są w formie testu pisemnego. Pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami można nabyć w sklepie odpowiedzi.com.pl. Testy na certyfikat energetyczny zawierają 325 pytań wraz z odpowiedziami, występujących na egzaminie dopuszczającym do wykonywania świadectw energetycznych. Wiedza zawarta w publikacji znacznie przyśpieszy otrzymanie wyżej wymienionych uprawnień.

Co zawiera certyfikat energetyczny budynku

Charakterystyka energetyczne składa się z sześciu części:

Cześć pierwsza to strona tytułowa: imię i nazwisko właściciela budynku, adres, wskaźnik EP obiektu porównywalny z referencyjną wartością oraz dane wydającego świadectwo.
Druga część opisuje techniczno- użytkową charakterystykę budynku, czyli wielkość, kubaturę, powierzchnię, rodzaj zastosowanej konstrukcji i materiałów budowlanych oraz rok wybudowania.
Trzecia część to charakterystyka energetyczna lokalu czy domu. Z tej części dowiemy się, jaki jest średni współczynnik przenikania ciepła i jakie jest zapotrzebowanie energii końcowej.
Czwarta część to ocena charakterystyki energetycznej składająca się na obliczenia zapotrzebowania ciepła oraz graficzną ocenę obiektu.
Piąta cześć to sformułowanie uwag na temat możliwości zredukowania zużycia energii w budynku.
Szósty rozdział to przepisy prawne na podstawie których sporządzono świadectwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *